Oturumlarla Çalışma

Fitness REST API, oturum oluşturmanızı ve almanızı sağlar. Oturumlar, kullanıcıların fitness etkinliği gerçekleştirdikleri bir zaman aralığını temsil eder.

Oturumlar, Users.session kaynağı tarafından temsil edilir.

Etkinlikler bir 'ActivityType' tamsayısında depolanır.

Oturum ekleme

Bu örnekte, bir oturumun nasıl ekleneceği gösterilmektedir.

HTTP yöntemi
ÇEKME
İstek URL'si
https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions/someSessionId
İstek metni
{
 "id": "someSessionId",
 "name": "My example workout",
 "description": "A very intense workout",
 "startTimeMillis": 1396710000000,
 "endTimeMillis": 1396713600000,
 "version": 1,
 "lastModifiedToken": "exampleToken",
 "application": {
  "detailsUrl": "http://example.com",
  "name": "Foo Example App",
  "version": "1.0"
 },
 "activityType": 1
}

Yanıt

Yanıt olarak 200 OK durum kodu verilmiştir. Yanıt gövdesi, oturumun JSON gösterimini içerir.

URL komutu
$ curl --header "Authorization: Bearer ya29.1.yourtokenvalue" -X PUT \
--header "Content-Type: application/json;encoding=utf-8" -d @createsession.json \
"https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions/someSessionId"

Mevcut oturumları listeleme

Bu örnekte, Nisan 2014'teki mevcut oturumların nasıl listeleneceği gösterilmektedir.

HTTP yöntemi
İNDİR
İstek URL'si
https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions?startTime=2014-04-01T00:00:00.000Z&endTime=2014-04-30T23:59:59.999Z
İstek metni
Yok.
Yanıt
Yanıt, 200 OK durum kodudur. Yanıt gövdesi, sorgu parametrelerinde sağlanan başlangıç ve bitiş zamanlarıyla eşleşen tüm mevcut oturumların JSON temsillerini içerir.
URL komutu
$ curl --header "Authorization: Bearer ya29.1.yourtokenvalue" -X GET \
--header "Content-Type: application/json;encoding=utf-8" \
"https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions?startTime=2014-04-01T00:00:00.000Z&endTime=2014-04-30T23:59:59.999Z"