การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

จุดข้อมูลทุกจุดใน Google Fit มีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลมีข้อมูลที่ใช้ระบุแอปหรืออุปกรณ์ที่รวบรวมหรือเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล

REST API ช่วยให้คุณระบุได้ว่าแอปใดแทรกข้อมูลการออกกําลังกาย ตัวอย่างเช่น แอปที่วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายจากประวัติการออกกําลังกายของผู้ใช้อาจต้องการนําเสนอรายการเซสชันการออกกําลังกายที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่แอปแทรกแต่ละเซสชัน

นอกจากนี้ REST API ยังให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลที่คุณแทรกใน Store ฟิตเนสกับแอปพลิเคชันของคุณได้ด้วย

ระบุข้อมูลที่แทรกแอปพลิเคชัน

วิธีดูชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน Android ที่แทรกเซสชัน หรือชื่อของแอปพลิเคชัน REST ที่แทรกเซสชัน

  1. ดึงข้อมูลเซสชัน
  2. อ่านพร็อพเพอร์ตี้ session.application.packageName หรือ session.application.name

วิธีรับชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน Android หรือ ชื่อแอปพลิเคชัน REST ที่แทรกชุดข้อมูล

  1. ดึงข้อมูลชุดข้อมูล
  2. ดึงข้อมูลแหล่งข้อมูลโดยอ่านพร็อพเพอร์ตี้ dataset.dataSourceId
  3. อ่านพร็อพเพอร์ตี้ dataSources.application.packageName หรือ dataSources.application.name

พร็อพเพอร์ตี้ application มีช่องต่อไปนี้

name
ชื่อแอปพลิเคชัน
packageName
ชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน Android
detailsUrl
(ไม่บังคับ) URI ที่จะลิงก์กับแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณระบุเซสชันที่พร้อมใช้งานทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่งในแอปพลิเคชัน คุณจะสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นแอปที่แทรกแต่ละเซสชัน

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร

หากต้องการระบุแหล่งที่มาที่แทรกลงในร้านฟิตเนสลงในแอปพลิเคชัน ให้ตรวจสอบว่า

  • คุณเพิ่มรายละเอียดแอปพลิเคชันลงในพร็อพเพอร์ตี้ dataSources.application เมื่อสร้างแหล่งข้อมูล
  • คุณระบุ datasets.dataSourceId ที่ถูกต้องสําหรับแหล่งข้อมูลเมื่อเพิ่มจุดลงในชุดข้อมูล

แอปพลิเคชันที่เข้าถึงข้อมูลที่คุณแทรกสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นลงในแอปพลิเคชัน