Google Drive Activity API'sine giriş

Google Drive Activity API, kullanıcının Google Drive'ındaki nesnelerde yapılan değişiklikleri temsil eden DriveActivity kaynağı ile bu değişikliklerle ilgili bilgileri almanızı sağlayan activity.query yönteminden oluşur.

İstek

Uygulamanız, activity.query yöntemini kullanarak kullanıcının etkinlik verilerini ister. Belirli bir Drive öğesi veya bir Drive klasörünün altında bulunan her şey için etkinlik isteğinde bulunabilirsiniz. Belirli bir istek için yanıtı zaman aralığı veya işlem türü gibi kısıtlamalarla kısıtlayabilir ve etkinliğin yanıtta birleştirilmiş olmasını seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Drive Activity API'de istekte bulunma başlıklı makaleyi inceleyin.

Yanıt

Bir isteğe verilen yanıt, belirli parametrelerle eşleşen etkinliklerin listesidir. Burada bir DriveActivity kaynağı her etkinliği temsil eder:

Drive Etkinliği açıklaması.

DriveActivity kaynağı, her biri bir etkinlik gibi bağımsız olan Action nesnelerinden oluşan bir koleksiyondur. Action bir ActionDetail (ör. Create veya Edit), Actor (ör. User veya Administrator), Target (DriveItem veya Drive gibi) ve Timestamp veya TimeRange içerir.

DriveActivity kaynağı, tüm işlemlerden gelen her Actor ve Target, birleştirilmiş Timestamp veya TimeRange ve Action öğesinin en önemli ya da temsili ActionDetail gibi özet bilgilerini de içerir.

Daha fazla bilgi için Drive Activity API veri modeli başlıklı makaleye bakın.

Etkinlik geçmişi görünürlüğü

Bu API'yi kullandığınızda Drive'daki bazı etkinlikler raporlanmayabilir. Drive Activity API'nin bir nesnede yapılan belirli bir değişikliği raporlayıp raporlamayacağı, değişikliğin veya değişiklikle ilgili bilgilerin uygulamanızdaki kimliği doğrulanmış kullanıcı tarafından görünür olup olmamasına bağlıdır.

Görünürlük, nesne için belirlenen izinlere bağlıdır. Dosya ve klasörler Drive'da paylaşılırken çeşitli senaryolar söz konusudur:

  • Yazar bir doküman paylaşırsa dokümanın etkinlik geçmişi yalnızca oluşturan kişiye değil, aynı zamanda dokümanın paylaşıldığı kimliği doğrulanmış kullanıcılara da gösterilir.
  • Bir doküman bir kullanıcıyla paylaşılıp daha sonra gizli yapıldıysa kimliği doğrulanmış kullanıcı, erişimi varken tüm etkinlik geçmişini ve izinlerin artık kısıtlı olduğunu görebilir.
  • Bir doküman hiçbir zaman bir kullanıcıyla paylaşılmadıysa kullanıcı, herhangi bir etkinlik geçmişini göremez.

Başlayın

Drive Activity API'den en iyi şekilde yararlanmak için öncelikle uygulamanızı Google Drive API ile entegre edin. Drive Activity API'sini kullanmaya başlamak için proje oluşturmayı ve istekleri yetkilendirmeyi öğrenin. Alternatif olarak, API referansında doğrudan ayrıntılara dalabilir ve etkinlikleri okuyabilirsiniz.