ไฟล์กลุ่ม - ภาพรวมของรูปแบบ

ไฟล์ข้อมูลชีตเป็นสเปรดชีตของ Google รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของแถวจะอยู่ในหน้าการอ้างอิงเอนทิตี รวมถึงช่องที่พร้อมใช้งาน ประเภท และกรณีที่ต้องมีค่าระหว่างการอัปโหลด แถวแรกของไฟล์จะเป็นแถวส่วนหัวที่มีชื่อคอลัมน์เสมอ

สำหรับประเภทที่มีเครื่องหมายเป็นรายการ ค่าที่ได้ควรเป็นดังนี้

  • รายการนี้คือคอลเล็กชันของค่า
  • แต่ละค่าคั่นด้วยคอมมา (เช่น one,two,three,four)