REST Resource: courses.topics

Kaynak: Konu

Ders için öğretmen tarafından oluşturulan konu

JSON gösterimi
{
  "courseId": string,
  "topicId": string,
  "name": string,
  "updateTime": string
}
Alanlar
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı.

Salt okunur.

topicId

string

Konunun benzersiz tanımlayıcısı.

Salt okunur.

name

string

Kullanıcı tarafından oluşturulan konunun adı. Baştaki ve sondaki boşluklar (varsa) kırpılır. Ayrıca, art arda gelen birden fazla boşluk, adın içinde tek bir boşluk olacak şekilde daraltılır. Sonuç, boş olmayan bir dize olmalıdır. Konu adları büyük/küçük harfe duyarlıdır ve 100 karakterden uzun olmamalıdır.

updateTime

string (Timestamp format)

Konunun sistem tarafından en son güncellendiği zaman.

Salt okunur.

Nanosaniye çözünürlüğe ve en fazla dokuz kesir basamağına sahip, RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası. Örnekler: "2014-10-02T15:01:23Z" ve "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Yöntemler

create

Konu oluşturur.

delete

Konuyu siler.

get

Bir konu döndürür.

list

İstekte bulunan kişinin görüntülemesine izin verilen konuların listesini döndürür.

patch

Bir konunun bir veya daha fazla alanını günceller.