Method: courses.topics.create

Konu oluşturur.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED: İstekte bulunan kullanıcının istenen derse erişmesine izin verilmiyorsa veya istenen derste bir konu oluşturun ya da erişim hataları için.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen kurs mevcut değilse NOT_FOUND.

HTTP isteği

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, Topic öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Topic örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.