Access Errors

Erişim Hataları

Bir son kullanıcı erişim için ön koşulları karşılamıyorsa tüm Classroom API yöntemleri PERMISSION_DENIED (HTTP 403) hatası döndürebilir. Hatayla birlikte gönderilen ileti, nedeni belirlemenize ve kullanıcıları gerekli işlemi yapmaya yönlendirmenize yardımcı olacak bir hata mesajı içerir.

Aşağıdaki bölümlerde API hata mesajları açıklanmaktadır.

CannotDirectAddUser

CannotDirectAddUser kullanıcının derse doğrudan eklenemediğini belirtir. Alan yöneticisi bir derse kullanıcı eklemeye çalıştığında ve kullanıcının e-posta adresi yoksa ya da alana ait değilse bu kod oluşur.

Olası İşlem: Hatanın nedenini açıklayın ve alan yöneticisinin, kullanıcı hesabının mevcut ve ders yöneticisinin alanında yer aldığını kontrol etmesini önerin.

ClassroomDisabled

ClassroomDisabled, istekte bulunan kullanıcının Classroom'a erişiminin olmadığını belirtir.

Olası İşlem: Kullanıcıyı Classroom erişimini etkinleştirme ile ilgili talimatlara yönlendirin. Kullanıcı yanlış hesabı kullanıyor olabilir. Bu nedenle, kullanıcının doğru hesabı seçebilmesi için birden fazla hesap kullanımına yönlendiren bir bağlantı da sağlayabilirsiniz.

ClassroomApiDisabled

ClassroomApiDisabled, istekte bulunan kullanıcının Classroom API'ye erişiminin olmadığını belirtir.

Olası İşlem: Kullanıcıyı Classroom veri erişimini etkinleştirme ile ilgili talimatlara yönlendirin. Ayrıca kullanıcı yanlış hesabı kullanıyor olabileceğinden ClassroomDisabled sayfasına da göz atın.

ProjectPermissionDenied

ProjectPermissionDenied, isteğin farklı bir Developer Console projesiyle ilişkili kaynağı değiştirmeye çalıştığını gösterir.

Olası İşlem: Uygulamanızın istenen isteği yapamayacağını belirtin. Bu işlem yalnızca kaynağı oluşturan OAuth istemci kimliğine ait Developer Console projesiyle yapılabilir.