Method: courses.topics.get

Bir konu döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • PERMISSION_DENIED: İstekte bulunan kullanıcının, istenen derse veya konuya erişmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa.
  • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
  • İstenen ders veya konu mevcut değilse NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı.

id

string

Konunun tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Topic öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.