Method: courses.topics.delete

Konuyu siler.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

  • İstekte bulunan kullanıcının, istenen konuyu silmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
  • İstenen konu silinmişse FAILED_PRECONDITION.
  • İstenen kimliğe sahip ders veya konu yoksa NOT_FOUND.

HTTP isteği

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

id

string

Silinecek konunun tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.