REST Resource: courses.teachers

Zasób: Nauczyciel

Nauczycielka kursu.

Zapis JSON
{
  "courseId": string,
  "userId": string,
  "profile": {
    object (UserProfile)
  }
}
Pola
courseId

string

Identyfikator zajęć.

Tylko do odczytu.

userId

string

Identyfikator użytkownika.

Jeśli określisz go jako parametr żądania, identyfikator ten może być jedną z tych wartości:

  • identyfikator numeryczny użytkownika
  • adres e-mail użytkownika.
  • literał ciągu znaków "me" wskazujący użytkownika wysyłającego żądanie
profile

object (UserProfile)

Globalne informacje o użytkowniku nauczyciela.

Tylko do odczytu.

Metody

create

Tworzy nauczyciela zajęć.

delete

Usuwa określonego nauczyciela z wybranych zajęć.

get

Zwraca nauczyciela prowadzącego zajęcia.

list

Zwraca listę nauczycieli zajęć, których osoba wysyłająca prośbę może wyświetlać.