Method: courses.teachers.get

Zwraca nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do wyświetlania nauczycieli tych zajęć lub z powodu błędów dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli żaden nauczyciel tych zajęć nie ma żądanego identyfikatora lub zajęcia nie istnieją.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/teachers/{userId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

userId

string

Identyfikator nauczyciela do zwrócenia. Może on mieć jeden z tych identyfikatorów:

  • identyfikator numeryczny użytkownika
  • adres e-mail użytkownika.
  • literał ciągu znaków "me" wskazujący użytkownika wysyłającego żądanie

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Teacher.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.