Method: courses.courseWorkMaterials.create

Tworzy materiał do pracy na zajęciach.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik proszący o dostęp nie ma dostępu do żądanego kursu, utwórz w nim materiały do zadania, udostępnij załącznik z Dysku lub wystąpi błędy dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest nieprawidłowo sformułowane lub jeśli liczba żądań przekracza 20
  • dostępnych materiałów.
  • NOT_FOUND, jeśli żądany kurs nie istnieje.
  • FAILED_PRECONDITION w przypadku tego błędu żądania:
    • AttachmentNotVisible

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWorkMaterials

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu CourseWorkMaterial.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję CourseWorkMaterial.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.