Method: courses.courseWork.list

İstek sahibinin görüntülemesine izin verilen sınıf çalışmasının listesini döndürür.

Ders öğrencileri yalnızca PUBLISHED sınıf çalışmasını görüntüleyebilir. Ders öğretmenleri ve alan yöneticileri tüm sınıf çalışmalarını görüntüleyebilir.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

 • İstekte bulunan kullanıcının, istenen derse erişmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
 • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
 • İstenen kurs mevcut değilse NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

Sorgu parametreleri

Parametreler
courseWorkStates[]

enum (CourseWorkState)

İade edilecek çalışma durumuyla ilgili kısıtlama. Yalnızca eşleşen Sınıf Çalışması döndürülür. Belirtilmemişse çalışma durumu PUBLISHED olan öğeler döndürülür.

orderBy

string

Sonuçlar için isteğe bağlı sıralama düzeni. İsteğe bağlı bir sıralama yönü anahtar kelimesi içeren virgülle ayrılmış alan listesi. updateTime ve dueDate alanları desteklenir. Desteklenen yol tarifi anahtar kelimeleri: asc ve desc. Belirtilmezse varsayılan davranış updateTime desc olur. Örnekler: dueDate asc,updateTime desc, updateTime,dueDate desc

pageSize

integer

Döndürülecek maksimum öğe sayısı. Sıfır veya belirtilmedi, sunucunun bir maksimum değer atayabileceğini gösterir.

Sunucu, belirtilen sayıdan daha az sonuç döndürebilir.

pageToken

string

nextPageToken değeri, sonraki sonuç sayfasının döndürülmesi gerektiğini belirten önceki bir list çağrısından döndürüldü.

list isteği, aksi takdirde bu jetonla sonuçlanan istekle aynı olmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Ders çalışması listelenirken verilen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "courseWork": [
  {
   object (CourseWork)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
courseWork[]

object (CourseWork)

İstekle eşleşen ders çalışması öğeleri.

nextPageToken

string

Döndürülecek bir sonraki sonuç sayfasını tanımlayan jeton. Boş bırakılırsa başka sonuç yok.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.