Method: courses.courseWork.get

Zwraca zadanie na kurs.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik proszący o dostęp nie ma dostępu do żądanych zajęć lub zadań albo z powodu błędów dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli kurs lub zadanie nie istnieje.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

id

string

Identyfikator zadania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CourseWork.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.