PreviewVersion

Wyświetl podgląd wersji, które zawierają nowe funkcje interfejsu API. Pamiętaj, że konkretna wersja nie jest obsługiwana bezterminowo. Więcej informacji znajdziesz na stronie z planem rozwoju interfejsu Classroom API.

Wartości w polu enum
PREVIEW_VERSION_UNSPECIFIED Nie ustawiono wersji podglądu. Działanie i możliwości interfejsu API są takie same jak w dostępnej publicznie wersji 1.
V1_20231110_PREVIEW Wersja testowa programu podglądu dla programistów w listopadzie 2023 r.