REST Resource: courses.courseWork.addOnAttachments.studentSubmissions

Zasób: AddOnAttachmentStudentSubmission

Ładunek na potrzeby próśb o aktualizację ocen.

Zapis JSON
{
  "pointsEarned": number,
  "postSubmissionState": enum (SubmissionState),
  "userId": string
}
Pola
pointsEarned

number

Oceń ten załącznik przez ucznia. Jeśli zasada jest nieskonfigurowana, nie określono żadnej oceny.

postSubmissionState

enum (SubmissionState)

Stan przesłania nadrzędnego posta załącznika dodatku (np. przypisania).

userId

string

Identyfikator ucznia, do którego należy przesłane zadanie.

To pole jest częścią eksperymentalnej zmiany interfejsu API i jest wypełniane tylko po przyznaniu wystarczającej liczby zakresów.

Metody

get

Zwraca zadanie przesłane przez ucznia z załącznikiem dodatku.

patch

Aktualizuje dane powiązane z przesłanym załącznikiem dodatku.