SubmissionState

Możliwe stany zadań przesłanych przez uczniów.

Wartości w polu enum
SUBMISSION_STATE_UNSPECIFIED Nie określono stanu. Ten kod nigdy nie powinien być zwracany.
NEW Uczeń nigdy nie uzyskał dostępu do tego zadania. Załączniki nie są zwracane, a sygnatury czasowe nie są ustawione.
CREATED Utworzono.
TURNED_IN Zostało ono przekazane nauczycielowi.
RETURNED Środki zostały zwrócone uczniowi.
RECLAIMED_BY_STUDENT Uczeń zdecydował się wycofać projekt.