TimeOfDay

Reprezentuje porę dnia. Data i strefa czasowa są nieistotne lub zostały określone w innym miejscu. Interfejs API może zezwalać na sekundy przestępne. Podobne typy to google.type.Date i google.protobuf.Timestamp.

Zapis JSON
{
  "hours": integer,
  "minutes": integer,
  "seconds": integer,
  "nanos": integer
}
Pola
hours

integer

Godziny dnia w formacie 24-godzinnym. Wartość powinna mieścić się w zakresie od 0 do 23. W przypadku takich sytuacji jak godzina zamknięcia firmy interfejs API może zezwolić na wartość „24:00:00”.

minutes

integer

Minuty w ciągu dnia. Wymagana wartość z zakresu od 0 do 59.

seconds

integer

Sekundy minut. Musi mieścić się w zakresie od 0 do 59. Interfejs API może zezwolić na wartość 60, jeśli zezwala na sekundy przestępne.

nanos

integer

Ułamki sekund w nanosekundach. Musi mieścić się w zakresie od 0 do 999 999 999.