Date

Reprezentuje całą datę kalendarzową lub jej część, na przykład datę urodzin. Pora dnia i strefa czasowa są podane w innym miejscu lub są nieistotne. Data jest podana w kalendarzu gregoriańskim. Może to być:

  • Pełna data oraz rok, miesiąc i dzień wartości inne niż zero.
  • Miesiąc i dzień z zerowym rokiem (np. rocznica).
  • Rok bez miesiąca i z zerowym dniem.
  • Rok i miesiąc z zerowym dniem (na przykład data ważności karty kredytowej).

Podobne typy:

Zapis JSON
{
  "year": integer,
  "month": integer,
  "day": integer
}
Pola
year

integer

Rok daty. Wartość musi mieścić się w przedziale od 1 do 9999 lub od 0, jeśli jest podana data bez roku.

month

integer

Miesiąc roku. Wartość musi mieścić się w przedziale od 1 do 12 lub od 0, jeśli chcesz określić rok bez miesiąca i dnia.

day

integer

Dzień miesiąca. Musi należeć do przedziału od 1 do 31 i być prawidłowa w przypadku roku i miesiąca. Wartość 0 oznacza sam rok lub rok i miesiąc, w przypadku którego dzień nie jest istotny.