Acl: patch

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Aktualizuje regułę kontroli dostępu. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki. Zwróć uwagę na to, że każde żądanie poprawki zużywa trzy jednostki limitu. Zalecamy użycie get, a następnie update. Podane wartości pól zastępują istniejące wartości. Pola, których nie określisz w żądaniu, pozostaną bez zmian. Pola tablicowe (jeśli zostały określone) zastępują istniejące tablice. Spowoduje to odrzucenie wszystkich poprzednich elementów tablicy. Wypróbuj teraz

Żądanie

Żądanie HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
calendarId string Identyfikator kalendarza. Aby pobrać identyfikatory kalendarzy, wywołaj metodę calendarList.list. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kalendarza głównego obecnie zalogowanego użytkownika, użyj słowa kluczowego „primary”.
ruleId string Identyfikator reguły ACL.
Opcjonalne parametry zapytania
sendNotifications boolean Określa, czy chcesz wysyłać powiadomienia o zmianie udostępniania kalendarza. Brak powiadomień o usunięciu dostępu. Opcjonalnie. Wartość domyślna to True.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj odpowiednie części zasobu ACL zgodnie z zasadami semantyki poprawki.

Odpowiedź

Jeśli operacja się powiedzie, ta metoda zwraca zasób ACL w treści odpowiedzi.

Wypróbuj

Skorzystaj z eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę w aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.