Acl: delete

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usunięcie reguły kontroli dostępu. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Żądanie

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl/ruleId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
calendarId string Identyfikator kalendarza. Aby pobrać identyfikatory kalendarzy, wywołaj metodę calendarList.list. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kalendarza głównego obecnie zalogowanego użytkownika, użyj słowa kluczowego „primary”.
ruleId string Identyfikator reguły ACL.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta w języku Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Delete access rule
service.acl().delete('primary', "ruleId").execute();

Python

Używa biblioteki klienta dla języka Python.

service.acl().delete(calendarId='primary', ruleId='ruleId').execute()

PHP

Używa biblioteki klienta PHP.

$service->acl->delete('primary', 'ruleId');

Ruby

Używa biblioteki klienta Ruby.

result = client.delete_acl('primary', 'ruleId')

Wypróbuj

Skorzystaj z eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę w aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.