ตัวอย่างไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สําหรับ Java

ตัวอย่างที่มี

หากต้องการดูตัวอย่างทั้งหมดที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สําหรับ Java ให้เรียกดูตัวอย่างใน GitHub แต่ละตัวอย่างจะมีไฟล์ command.html ที่อธิบายวิธีการตั้งค่าและใช้ตัวอย่างดังกล่าว (หากต้องการดูวิธีการในเบราว์เซอร์ที่ง่ายขึ้น ให้ไปที่ http://htmlpreview.github.io/ และวาง URL ของไฟล์ HTML ลงในช่องข้อความ)

เรายินดีร่วมให้ตัวอย่างสําหรับ API อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือของเราในการร่วมเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล

หากต้องการขอตัวอย่างสําหรับ API อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ ให้โพสต์คําขอใน StackOverflow ด้วยแท็กเฉพาะ API หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คําขอฟีเจอร์และข้อบกพร่องของไฟล์