Groups Migration API'ya genel bakış

Groups Migration API, paylaşılan e-postaların ortak klasörlerden ve dağıtım listelerinden Google Grupları'nın tartışma arşivlerine taşınmasını yönetir. Groups Migration API, grup e-posta iletilerini bulutta depolamanızı ve sunucunun kullanımına sunmanızı sağlar. Grubun arşivine erişimi olan tüm grup üyeleri taşınan iletileri görüntüleyebilir ancak e-postalar tek tek grup üyelerine teslim edilmez.

Groups Migration API, paylaşılan e-postaların Google Gruplar'a taşınması içindir. Belirli bir özel uygulamadan e-postaları Gmail'e taşıma veya senkronize etme hakkında bilgi edinmek için Gmail API'ye göz atın. Özel uygulamaların Google Workspace'e taşınmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Google Workspace taşıma araçları ürün matrisi'ni inceleyin.

Bir grup askıya alınmışsa, oluşturulmamışsa veya salt okuma erişimine sahipse Groups Migration API bir hata döndürür. Bu hataları belirleme ve düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Directory API, Groups Settings API ve Grup oluşturma yöntemleri'ne bakın.