Data Transfer API'ye genel bakış

Data Transfer API, verilerin bir kullanıcıdan bir diğeridir. Verileri alan kullanıcı, alanınıza ait olmalıdır.

Örneğin, Bir kullanıcıdan Google Drive dosyalarını taşımak için Veri Aktarımı API'si hakkında bilgi edindiniz.

Daha fazla bilgi için Verileri aktarma başlıklı makaleyi inceleyin.