Zasady dotyczące linku biznesowego do umawiania spotkań

W przypadku integracji z linkiem Business Link do spotkań obowiązują poniższe zasady.

Wymagania zgodności

Odpowiednie zasady platformy

Odpowiednie zasady integracji