خلاقیت را باز کنید و گردش کار خود را با راه حل های باز و یکپارچه ساده کنید.

از امروز شروع به ساختن کنید

چه چیزی در اندروید جدید است
با ویژگی‌هایی برای بهبود عملکرد برنامه، عمر باتری، ارتقای آسان‌تر و توسعه سریع‌تر Jetpack Compose.
علایق را کاوش کنید
دانش خود را از طریق رویدادهای توسعه دهنده آنلاین و حضوری افزایش دهید.
مهارتهای فنی
با فناوری گوگل همراه باشید. مهارت ها را تقویت کنید و بر مهارت های جدید مسلط شوید.
جامعه را پیدا کنید
بدون توجه به جایی که در سفر توسعه دهنده خود هستید، با یک شبکه متنوع آشنا شوید.