นโยบายโปรแกรม Google Workspace Marketplace

อัปเดตล่าสุด: 15 มิถุนายน 2022

นักพัฒนาแอปทุกรายต้องปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม Google Workspace Marketplace ด้านล่างเพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกคนที่ใช้ Workspace Marketplace

การละเมิดนโยบายเหล่านี้อาจส่งผลให้คุณปฏิเสธการเข้าถึง Google Workspace Marketplace, ปิดใช้แอปพลิเคชัน, นำข้อมูลของคุณออกจาก Google Workspace Marketplace, ถูกบล็อกไม่ให้อัปโหลดข้อมูลในอนาคต หรือลบบัญชี Google ของคุณ โปรดกลับเข้ามาตรวจสอบเป็นครั้งคราว เนื่องจากนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายข้อมูลแอป

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเกณฑ์ต่อไปนี้ก่อนหรือหลังการโพสต์ เพื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับการเผยแพร่ต่อไปใน Google Workspace Marketplace

 • ตัวข้อมูลเองและหน้าเว็บที่ลิงก์ไปบนเว็บไซต์ของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรม Google Workspace Marketplace, หลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ Google APIs และข้อตกลงสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace Marketplace
 • รายชื่อต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ข้อมูลต้องโฆษณาแอปที่รองรับ OAuth2 เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ Google Workspace สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอื่นหากทำได้
 • ข้อมูลต้องโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอปที่ติดตั้งได้ซึ่งต้องไม่มีข้อความแจ้งผู้ใช้ปลายทางเพื่อขอความยินยอมหลังจากที่ผู้ดูแลระบบโดเมนติดตั้งแล้ว
 • ข้อมูลต้องเป็นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอปที่ติดตั้งได้ ซึ่งใช้ Google Workspace Services API หลักอย่างน้อย 1 ตัวเพื่อผสานรวมกับ Google Workspace บริการหลักของ Google Workspace คือบริการที่ระบุไว้ใน URL ต่อไปนี้ https://workspace.google.com/terms/user_features.html

หาก Google พิจารณาเห็นว่าแอปพลิเคชันของคุณไม่ตรงกับเกณฑ์ข้อมูลข้างต้นอย่างน้อย 1 ข้อ Google จะเปลี่ยนสถานะข้อมูลของคุณเป็น "ยกเลิกการเผยแพร่" ในนามของคุณ และส่งอีเมลคำอธิบายพร้อมคำขอเปลี่ยนแปลง "อีเมลนักพัฒนาซอฟต์แวร์" ที่ให้ไว้ใน Marketplace SDK

สแปมและตำแหน่ง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการรักษาประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีเยี่ยมใน Google Workspace Marketplace

เนื้อหาซ้ำ

เราไม่อนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ บัญชีนักพัฒนาแอปที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของตนส่งแอปพลิเคชันหลายรายการที่ให้ประสบการณ์หรือฟังก์ชันการทำงานที่ซ้ำกันใน Workspace Marketplace แอปพลิเคชันควรให้คุณค่าแก่ผู้ใช้ผ่านการสร้างเนื้อหาหรือบริการที่ไม่ซ้ำกัน

สแปมคีย์เวิร์ด

การสแปมคีย์เวิร์ดคือการรวมคีย์เวิร์ดที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่เกี่ยวข้อง หรือมากเกินไปไว้ในข้อมูลเมตาคำอธิบายของแอปพลิเคชัน เพื่อพยายามบิดเบือนการจัดอันดับแอป ซึ่งส่งผลให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดีต่อผู้ใช้ที่เป็นสแปม

เราไม่อนุญาตแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลเมตาที่สื่อให้เข้าใจผิด มีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน ไม่เกี่ยวข้อง มีมากเกินไป หรือไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ คำอธิบาย ไอคอน แบนเนอร์การ์ด ภาพหน้าจอ และชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันนั้นๆ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรมุ่งเน้นการให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเขียนขึ้นมาอย่างดี ซึ่งใช้คีย์เวิร์ดอย่างเหมาะสมและอยู่ในบริบท

ตัวอย่างสแปมคีย์เวิร์ด ได้แก่

 • รายชื่อเว็บไซต์/แบรนด์/คีย์เวิร์ดที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มมากนัก รวมถึงการใช้ชื่อแบรนด์ยอดนิยมของบุคคลที่สาม
 • รายการสถานที่ตั้งระดับภูมิภาค
 • ภาษาหยาบโลนหรือหยาบคายที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทั่วไป
 • การกล่าวซ้ำๆ อย่างผิดปกติโดยใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันมากกว่า 5 ครั้ง
 • การใช้อีโมจิ ไอคอนสื่ออารมณ์ หรือสัญลักษณ์พิเศษซ้ำๆ ในชื่อแอปพลิเคชัน เว้นแต่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์
 • ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เว้นแต่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์
 • คำรับรองของผู้ใช้ที่ไม่ได้ระบุที่มาหรือไม่ระบุตัวบุคคลในคำอธิบายของผลิตภัณฑ์

คะแนนจากผู้ใช้ รีวิว และการติดตั้ง

นักพัฒนาแอปต้องไม่พยายามจัดการกับตำแหน่งของแอปพลิเคชันใน Workspace Marketplace ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำให้คะแนนผลิตภัณฑ์ รีวิว หรือจำนวนการติดตั้งเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่น การดาวน์โหลด รีวิว และคะแนนที่ได้มาด้วยการฉ้อโกงหรือเสนอสิ่งจูงใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการให้คะแนนและรีวิว

ฟังก์ชันการทำงาน

ห้ามเผยแพร่แอปพลิเคชันที่มีจุดประสงค์เดียวในการติดตั้งหรือเปิดแอปพลิเคชันอื่น ไม่อนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการทํางานที่ไม่สมบูรณ์

การละเมิดการแจ้งเตือน

เราไม่อนุญาตให้มีแอปพลิเคชันที่ละเมิดหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดการแจ้งเตือนด้วยการส่งสแปม โฆษณา โปรโมชัน การพยายามทำฟิชชิง หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอันตรายต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ Google Workspace

สแปมข้อความ

เราไม่อนุญาตแอปพลิเคชันที่ส่งข้อความในนามของผู้ใช้โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ยืนยันเนื้อหาและผู้รับที่จะส่งข้อความถึง

นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ แอปพลิเคชันสาธารณะทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบของ Marketplace

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้

คุณต้องเปิดเผยการจัดการข้อมูลผู้ใช้ด้วยความโปร่งใส (เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ หรือข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้) รวมถึงการเปิดเผยการรวบรวม การใช้ และการแชร์ข้อมูล คุณต้องจำกัดการใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่เปิดเผย คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้สำหรับบริการ Google API

นโยบายนี้เป็นข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ขั้นต่ำของ Workspace Marketplace โดยคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้

การโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวและการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ข้อมูลทางการเงินและการชำระเงิน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ เนื้อหาและทรัพยากรเว็บไซต์ ข้อมูลแบบฟอร์ม กิจกรรมการท่องเว็บ เนื้อหาที่ได้จากผู้ใช้ และการสื่อสารส่วนบุคคล) ผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้อง:

 • โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัว และ
 • จัดการข้อมูลผู้ใช้อย่างปลอดภัย รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านวิทยาการเข้ารหัสที่ทันสมัย

ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบาย Google API นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงการเปิดเผยใดๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลผู้ใช้อย่างไร รวมถึงแชร์กับบุคคลประเภทใด

คุณต้องทำให้นโยบายเข้าถึงได้โดยการระบุลิงก์

ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายไว้ในข้อมูลแอปและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ต้องมีลักษณะดังนี้

 • เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงวิธีใช้ข้อมูลผู้ใช้ และ
 • ขอรับความยินยอมจากผู้ใช้สำหรับการใช้งานดังกล่าว

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • อย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือการชำระเงินต่อสาธารณะ
 • อย่าเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ต่อสาธารณะ

การใช้ข้อมูลผู้ใช้อย่างจำกัด

เมื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์เดียว การใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้มาต้องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านล่าง ข้อกำหนดมีผลบังคับใช้กับทั้งข้อมูลดิบที่ได้มาและข้อมูลที่รวบรวมมา ไม่ระบุตัวตน ลบการระบุตัวตน หรือได้มาจากข้อมูลดิบ นอกจากนี้ยังมีผลกับเนื้อหาที่คัดลอกมาหรือข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติด้วย

 1. จำกัดการใช้ข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นการให้หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์เดียว
 2. โอนข้อมูลผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สามเท่านั้น
  1. หากจำเป็นต้องจัดหาหรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ข้อเดียวของคุณ
  2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อป้องกันมัลแวร์ สแปม ฟิชชิง หรือการประพฤติมิชอบหรือการละเมิดอื่นๆ หรือ
  4. เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวม การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ของนักพัฒนาแอปหลังจากได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจากผู้ใช้
 3. ไม่อนุญาตให้มนุษย์อ่านข้อมูลผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  1. ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้ในการอ่านข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่น การช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกครั้งหลังจากที่ลืมรหัสผ่าน)
  2. ข้อมูลจะถูกรวบรวมและลบข้อมูลระบุตัวบุคคล และนำมาใช้สำหรับการดำเนินการภายในโดยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและกฎหมายอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย (เช่น การตรวจสอบการละเมิด) หรือ
  4. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้ข้อมูลที่ได้มาผ่านขอบเขตที่จำกัดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจากข้อมูลผู้ใช้ของบริการ Google API (ดูส่วนขอสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง)

นโยบายเนื้อหา

นโยบายเนื้อหาของเราใช้กับเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้ และเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นโฮสต์ไว้หรือลิงก์ไป นอกจากนี้ นโยบายยังมีผลกับเนื้อหาทั้งหมดจากบัญชีนักพัฒนาแอปของคุณที่เผยแพร่ต่อสาธารณะใน Workspace Marketplace ซึ่งรวมถึงชื่อนักพัฒนาแอปและหน้า Landing Page ของเว็บไซต์นักพัฒนาแอปที่ระบุไว้

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

เราไม่อนุญาตแอปพลิเคชันที่มีหรือส่งเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง ภาพเปลือย กิจกรรมทางเพศที่โจ่งแจ้ง และเนื้อหาอนาจาร ข้อนี้รวมถึงการส่งต่อการเข้าชมไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจารเชิงพาณิชย์ เราไม่อนุญาตแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมทางเพศระหว่างบุคคลในครอบครัว การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ หรือกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาที่มีภาพเปลือยที่เป็นศิลปะ การศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรมจะได้รับอนุญาต แต่อาจส่งผลกระทบต่อการแสดงผลิตภัณฑ์

หากมีผู้ใดจัดเก็บหรือเผยแพร่ภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศทั้งอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่โจ่งแจ้งของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบ

ภาษาหยาบโลนและคำหยาบคาย

ห้ามใช้ภาษาลามก หยาบคาย หรือหยาบโลน

การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

Google มีนโยบายการไม่ประนีประนอมต่อสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM) อย่างเด็ดขาด ห้ามสร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์หรือล่วงละเมิดเด็ก ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด หากพบเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ของ Google ที่อาจแสวงหาประโยชน์จากเด็ก โปรดรายงานให้เราทราบ หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณโดยตรง

โดยทั่วไป Google ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เช่น

 • "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กทางออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
 • "การกรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม)
 • การแสดงภาพผู้เยาว์ในทางเพศ (เช่น ภาพที่แสดง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการแสดงภาพเด็กในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และ
 • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาเด็กหรือชักชวนเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)

เราจะนำเนื้อหาดังกล่าวออกและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงาน National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), จำกัดสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ และการปิดใช้บัญชี หากเชื่อว่ามีเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากแจ้งตํารวจแล้ว แต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กที่กําลังหรือเคยตกอยู่ในอันตรายในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดรายงานพฤติกรรมดังกล่าวให้ Google ทราบ

รูปภาพผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือตัวแทนทางกฎหมายของเด็ก หากมีผู้ใดจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จำเป็น โปรดรายงานให้usทราบ

ความรุนแรงและการนองเลือด

ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือการนองเลือด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสัตว์ในโลกจริง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือโดยไม่มีเหตุอันควร รวมถึงเนื้อหาส่วนสาระสำคัญที่แสดงรายละเอียดชัดเจนมาก เช่น คลิปการตัดแขนหรือขา หรือแยกชิ้นส่วนศพในระยะใกล้ เนื้อหาส่วนสาระสำคัญที่แสดงรายละเอียดชัดเจน เช่น เนื้อหาที่แสดงให้เห็นเลือดปริมาณมาก หรือมีความรุนแรงที่ไม่โจ่งแจ้งอาจได้รับอนุญาตในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื้อหาอาจสยดสยองหรือน่าตกใจจนไม่มีข้อมูลเสริมใดที่เพียงพอจะทำให้เนื้อหาดังกล่าวคงอยู่บนแพลตฟอร์มต่อไปได้ สุดท้ายนี้ อย่าส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำการรุนแรงใดๆ

การล่วงละเมิด การข่มขู่ และการกลั่นแกล้ง

ห้ามคุกคาม กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ผู้อื่น รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อมีส่วนร่วมหรือยุยงผู้อื่นให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วย ข้อนี้รวมถึงการจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น การข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง การทำให้ผู้อื่นตกเป็นเป้าหมายในเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่อาจนำไปใช้เพื่อการข่มขู่ การดูถูกเหยียดหยาม หรือการดูถูกเหยื่อจากเหตุความรุนแรงหรือโศกนาฏกรรม ยุยงผู้อื่นให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ หรือล่วงละเมิดผู้อื่นด้วยวิธีอื่นๆ โปรดทราบว่าการคุกคามทางออนไลน์นั้นผิดกฎหมายในหลายประเทศ/ภูมิภาคและอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อตัวผู้ละเมิดและเป้าหมาย เราอาจดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะทำอันตรายหรือได้รับแจ้งเรื่องสถานการณ์อันตรายอื่นๆ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงการแจ้งเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาจาสร้างความเกลียดชัง

ห้ามมีส่วนร่วมในวาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือยอมรับความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ การดูถูกดูหมิ่น หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือดูแคลนอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ การแสดงผลผลิตภัณฑ์อาจได้รับผลกระทบหากผลิตภัณฑ์มีเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังโดยทั่วไปซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ในคำจำกัดความข้างต้น

องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อความรุนแรง

องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทราบซึ่งก่อความรุนแรงและไม่เกี่ยวข้องกับรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่อำนวยความสะดวกหรือส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ เช่น การสรรหาบุคลากร การประสานงานกิจกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ การแชร์คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย การส่งเสริมอุดมการณ์ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง การส่งเสริมการก่อการร้าย การยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือการยกย่องการโจมตีขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง โดยเราอาจดำเนินการกับผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาดังกล่าว เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรงในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตน

ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณเอง ไม่นำเสนอว่าคุณหรือผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือผลิตโดยบริษัทหรือองค์กรอื่น หากไม่ได้เป็นเช่นนั้น อย่าให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตน คุณสมบัติ การเป็นเจ้าของ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจของผู้ใช้/เว็บไซต์

รวมถึงการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบัญชี หรือปกปิดการเป็นเจ้าของ หรือวัตถุประสงค์หลัก เช่น การสื่อให้เข้าใจผิดหรือตั้งใจปกปิดประเทศต้นทาง หรือรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับตัวคุณเอง เมื่อเผยแพร่เนื้อหาที่มีการชี้นำทางการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ เราอนุญาตให้ทำการล้อเลียน เสียดสี และใช้นามแฝงหรือนามปากกา ตราบเท่าที่คุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีแนวโน้มที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ควรเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เลียนแบบ Workspace Marketplace หรือแอบอ้างว่าเป็น Workspace Marketplace นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของคุณและประสบการณ์ของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์จะต้องไม่เลียนแบบฟังก์ชันการทำงานหรือคำเตือนจากระบบปฏิบัติการหรือเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

แอปต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและได้รับความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ของอุปกรณ์ และผู้ใช้ต้องเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมได้ง่ายๆ

พฤติกรรมหลอกลวง การประพฤติมิชอบ และแผนการ

ห้ามมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่หลอกลวง ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสนว่าก่อการประพฤติมิชอบหรือกลโกง ซึ่งรวมถึงแผนการ "รวยเร็ว" กลโกงหลอกให้เงินจากรัฐบาลปลอม กลโกงการกุศล กลโกงล็อตเตอรี่และการชิงโชค การขายบัญชีปลอมหรือธุรกิจแบบพีระมิด

อย่าสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือใส่ฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ชัดเจนซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ต้องระบุฟังก์ชันการทำงานโดยตรง เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะติดตั้งได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ควรมีสิ่งต่อไปนี้

 • ฟังก์ชันการทำงานที่อ้างสิทธิ์ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ได้ให้ไว้ในแอปพลิเคชันโดยตรง
 • ข้อมูลเมตาซึ่งรวมถึงข้อมูลใน Marketplace ซึ่งสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะหรืออันดับปัจจุบันของแอปพลิเคชันหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Workspace Marketplace (เช่น "แอปอันดับ 1")

หากผลิตภัณฑ์มีช่องคำอธิบายที่ว่างเปล่าหรือไม่มีไอคอนหรือภาพหน้าจอ ผลิตภัณฑ์จะถูกปฏิเสธ หากเนื้อหา ชื่อ ไอคอน คำอธิบาย หรือภาพหน้าจอใดๆ ของผลิตภัณฑ์มีข้อมูลเท็จหรือสื่อให้เข้าใจผิด เราอาจนำผลิตภัณฑ์ออก

เนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ทําให้เข้าใจผิด

ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่หลอกลวง ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสน ซึ่งรวมถึงในเนื้อหา ชื่อ คำอธิบาย หรือภาพหน้าจอ รวมถึงกรณีต่อไปนี้

เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการพลเมืองและประชาธิปไตย: เนื้อหาที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเท็จและอาจส่งผลเสียต่อการเข้าร่วมหรือความไว้วางใจในกระบวนการพลเมืองหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนในที่สาธารณะ สิทธิ์ของผู้สมัครทางการเมืองตามอายุ / สถานที่เกิด ผลการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมของสำมะโนประชากรที่ขัดแย้งกับบันทึกแบบทางการของรัฐบาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องว่าบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือกำลังล้มป่วยจากโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นอันตราย: เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับความเชื่อที่ส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการอย่างเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้าง เนื้อหานี้ขัดแย้งกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดความรุนแรง

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย: เนื้อหาด้านสุขภาพและการแพทย์ที่สร้างความเข้าใจผิด โดยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำบางสิ่งที่อาจนำไปสู่อันตรายทางร่างกายและอารมณ์อย่างร้ายแรงต่อบุคคล หรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของสาธารณชน

สื่อที่มีเนื้อหายั่วยุปลุกปั่น: สื่อที่มีเนื้อหายั่วยุปลุกปั่นหรือเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อการเกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้

เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว ในบางกรณี ไม่มีบริบทใดๆ ที่จะทำให้เนื้อหานั้นยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ห้ามละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์อื่นๆ และห้ามส่งเสริมหรือชักจูงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เราจะตอบสนองต่อการแจ้งที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สงสัยว่าเกิดขึ้น โปรดใช้เครื่องมือนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นคำขอ DMCA นอกจากนี้ การแสดงผลผลิตภัณฑ์ของคุณอาจได้รับผลกระทบหากเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์อาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สนับสนุน เอื้ออำนวย หรือเปิดให้มีการเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือสตรีมเนื้อหาหรือสื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

กิจกรรมที่อันตรายและผิดกฎหมาย

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรม สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือสัตว์โดยตรง อย่ามีส่วนร่วมในหรือโปรโมตกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในผลิตภัณฑ์ เช่น การข่มขืน งานบริการทางเพศที่ผิดกฎหมาย หรือการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์โดยไม่มีใบสั่งจากแพทย์

แม้ว่าเราจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะสำหรับเนื้อหานี้ แต่เราจะจำกัดไม่ให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนอันตรายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรง เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงรายงานเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สินค้าควบคุม

ห้ามขาย โฆษณา อำนวยความสะดวกในการขาย หรือโปรโมตสินค้าและบริการที่มีการควบคุม ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยา อาหารเสริมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ยาสูบ ดอกไม้ไฟ อาวุธ หรืออุปกรณ์เพื่อสุขภาพ/ทางการแพทย์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาหรือบริการที่สนับสนุนการพนันออนไลน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคาสิโนออนไลน์ การพนันกีฬา ล็อตเตอรี่ หรือเกมวัดทักษะที่มีรางวัลเป็นเงินสดหรือของที่มีมูลค่าอื่นๆ

มัลแวร์และเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ห้ามส่งมัลแวร์หรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นอันตรายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ข้อนี้รวมถึงการโฮสต์โดยตรง การฝัง หรือการส่งมัลแวร์ ไวรัส โค้ดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์อื่นๆ หรือเนื้อหาที่คล้ายกัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่แพร่กระจายไวรัส สร้างป๊อปอัป พยายามติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ หรือสร้างผลกระทบในทางอื่นๆ ต่อผู้ใช้ด้วยโค้ดที่เป็นอันตราย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบาย Google Safe Browsing

เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือรบกวนการปฏิบัติงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือบุคคลที่สามใดๆ สปายแวร์ สคริปต์ที่เป็นอันตราย และกลโกงฟิชชิงก็ไม่ได้รับอนุญาตใน Google Workspace Marketplace เช่นกัน

การรบกวนระบบและการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิด และห้ามทำอันตราย ลดประสิทธิภาพ หรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเครือข่าย อุปกรณ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือผู้อื่น ข้อนี้รวมถึงการลดประสิทธิภาพ รบกวน หรือขัดขวางการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้หรือบริการของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม

 • เราไม่อนุญาตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เอื้ออำนวยให้กับการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น หลีกเลี่ยงการจำกัดด้วยเพย์วอลล์หรือการเข้าสู่ระบบ
 • เราไม่อนุญาตให้ขุดคริปโตเคอเรนซี (สกุลเงินดิจิทัล)
 • นักพัฒนาแอปต้องไม่สร้างความสับสนให้แก่โค้ดหรือปกปิดฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงโค้ดหรือทรัพยากรภายนอกที่เรียกโดยแพ็กเกจแอปด้วย อนุญาตให้มีการลดขนาด ซึ่งรวมถึงรูปแบบต่อไปนี้
  • นำช่องว่าง บรรทัดใหม่ ความคิดเห็นในโค้ด และตัวคั่นบล็อกออก
  • การย่อชื่อตัวแปรและฟังก์ชัน
  • การยุบไฟล์เข้าด้วยกัน

ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

หากผลิตภัณฑ์ของคุณเชื่อมโยงกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจถูกแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน บริการ เบราว์เซอร์ หรือระบบอื่น เราอาจนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกจาก Workspace Marketplace และใช้มาตรการอื่นๆ เพื่อปกป้องผู้ใช้ ในกรณีดังกล่าว คุณอาจได้รับการติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขที่จําเป็นในการกู้คืนผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์การติดตั้งที่หลอกลวง

คุณต้องทำการตลาดสำหรับแอปพลิเคชันด้วยความรับผิดชอบ ต้องระบุชุดฟังก์ชันการทำงานตามที่แอปพลิเคชันสัญญาไว้ในข้อมูลแอปอย่างชัดเจนและโปร่งใส ผลของการโต้ตอบใดๆ ของผู้ใช้ควรตรงกับความคาดหวังที่สมเหตุสมผลที่ได้ตั้งไว้กับผู้ใช้ ระบบจะนำแอปพลิเคชันที่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การติดตั้งที่หลอกลวงออกจาก Workspace Marketplace

กลยุทธ์การติดตั้งที่หลอกลวง ได้แก่

 • การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในสื่อทางการตลาดที่อยู่ก่อนหน้าข้อมูลแอปใน Workspace Marketplace
 • องค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเผยแพร่ ซึ่งรวมถึงปุ่มการเรียกร้องให้ดำเนินการหรือแบบฟอร์มที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งบอกเป็นนัยถึงผลลัพธ์อย่างอื่นนอกเหนือจากการติดตั้งแอปพลิเคชัน
 • การกำหนดให้ดำเนินการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่โฆษณา

การใช้สิทธิ์

คำขอสิทธิ์ควรฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับผู้ใช้ และควรจำกัดอยู่เพียงข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ

อย่าขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็น ขอเข้าถึงขอบเขตการเข้าถึงที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางเทคนิค ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานฟีเจอร์หรือบริการที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันของคุณ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลปริมาณขั้นต่ำที่จำเป็น อย่าขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ไว้ก่อนล่วงหน้าสำหรับบริการหรือฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้นำมาใช้

ขอสิทธิ์ในบริบทที่เป็นไปได้ ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ตามสถานการณ์ (ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ทีละส่วน) เมื่อทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจว่าทำไมคุณต้องใช้ข้อมูลนั้น

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไฮไลต์ในนโยบายข้อมูลผู้ใช้ของบริการ Google API

โฆษณาในผลิตภัณฑ์

Google ไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาภายในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Google Workspace

โฆษณาถือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเนื้อหาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนักพัฒนาแอป ดังนั้นต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาข้างต้น

บริบทและการระบุแหล่งที่มาของโฆษณา

โฆษณาจะต้องแสดงในบริบทหรือบอกอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ใดรวมเป็นชุดมา นอกจากนี้ยังต้องนำโฆษณาออกได้ง่ายด้วยการปรับการตั้งค่าหรือถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไปเลย โฆษณาต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือปลอมเป็นการแจ้งเตือนหรือคำเตือนของระบบ

กําแพงโฆษณา

การบังคับให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ด้านการโฆษณา แล้วผู้ใช้จึงจะใช้แอปแบบเต็มได้จะทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี และเราห้ามการกระทำเช่นนี้

การแทรกแซงโฆษณาและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

โฆษณาที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของคุณต้องไม่แทรกแซงโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณสามารถแสดงโฆษณาควบคู่ไปกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมดเท่านั้น:

 • และจะมีการเปิดเผยพฤติกรรมนี้ให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจน
 • มีการระบุแหล่งที่มาของโฆษณาอย่างชัดเจนในทุกที่ที่โฆษณาเหล่านั้นปรากฏ
 • โฆษณาจะไม่แทรกแซงโฆษณาเนทีฟหรือฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
 • โฆษณาต้องไม่เลียนแบบหรือแอบอ้างเป็นโฆษณาเนทีฟหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และโฆษณาเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับการแอบอ้างบุคคลอื่นและพฤติกรรมหลอกลวง

ปัจจุบันคุณไม่สามารถใช้ AdSense เพื่อแสดงโฆษณาในผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย AdSense

การยอมรับการชำระเงินจากผู้ใช้

หากเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • คุณต้องรวบรวม จัดเก็บ และส่งบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ทั้งหมดอย่างปลอดภัยตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงกฎระเบียบของอุตสาหกรรมบัตรสำหรับชำระเงิน
 • คุณต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ตัวอย่างเช่น อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังขายอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา และโพสต์ข้อกำหนดในการขายอย่างชัดเจน (รวมถึงนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า)
 • หากผลิตภัณฑ์ของคุณกำหนดให้ผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐาน คุณต้องอธิบายในคำอธิบายให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนเมื่อเลือกว่าจะติดตั้งหรือไม่
 • คุณต้องระบุอย่างชัดเจนว่าคุณเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ใช่ Google

การบังคับใช้นโยบาย

ละเมิดซ้ำ

การละเมิดข้อตกลงการจัดจําหน่ายของตลาดกลางหรือนโยบายโปรแกรมเหล่านี้อย่างร้ายแรงหรือซ้ำแล้วซ้ำเล่า จะส่งผลให้มีการระงับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ และอาจรวมถึงบัญชีนักพัฒนาแอปที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ คุณอาจถูกแบนไม่ให้ใช้ Workspace ใน Marketplace และในบางกรณีก็อาจส่งผลให้มีการระงับบริการของ Google ที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำๆ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ จะเป็นเหตุให้มีการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google โปรดใช้เครื่องมือนี้

การหลบเลี่ยงการบังคับใช้

การพยายามหลบเลี่ยงข้อจำกัดหรือการดำเนินการบังคับใช้ที่ตั้งใจไว้จะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีนักพัฒนาแอปของคุณโดยทันที และอาจรวมถึงบัญชีนักพัฒนาแอปที่เกี่ยวข้องด้วย

การแจ้งเตือนและการอุทธรณ์

ในกรณีที่มีการนำผลิตภัณฑ์ออกจาก Workspace Marketplace คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว พร้อมวิธีการเพิ่มเติม หากมี โปรดยืนยันว่าบัญชีนักพัฒนาแอปที่เชื่อมโยงไว้ (ตามที่ระบุไว้ใน Marketplace SDK API) กับผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับอีเมลจากบุคคลภายนอก และไม่มีการแจ้งว่าเป็นสแปมเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการสื่อสารทั้งหมดอย่างทันท่วงที