Method: matters.update

Aktualizuje określoną sprawę. Aktualizuje tylko nazwę i opis sprawy określonej przez jej identyfikator. Zmiany we wszystkich innych polach są ignorowane. Zwraca domyślny widok sprawy.

Żądanie HTTP

PUT https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Matter.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Matter.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.