Method: matters.removePermissions

Usuwa konto jako współpracownika ds. sprawy.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:removePermissions

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "accountId": string
}
Pola
accountId

string

Identyfikator konta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.