Method: matters.list

Wyświetla listę spraw, do których ma dostęp osoba zgłaszająca prośbę.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Liczba spraw, które mają zostać zwrócone w odpowiedzi. Wartość domyślna i maksymalna to 100.

pageToken

string

Token podziału na strony zwrócony w odpowiedzi.

view

enum (MatterView)

Określa, ile informacji o sprawie chcesz zwrócić w odpowiedzi.

state

enum (State)

Jeśli jest ustawiony, wyświetlane są tylko sprawy o określonym stanie. Domyślnie wyświetlane są sprawy o wszystkich stanach.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Zawiera listę spraw.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "matters": [
  {
   object (Matter)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
matters[]

object (Matter)

Lista spraw.

nextPageToken

string

Token strony, aby pobrać następną stronę wyników na liście.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.