Method: matters.get

Pobiera określoną sprawę.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Parametry zapytania

Parametry
view

enum (MatterView)

Określa, ile informacji o sprawie chcesz zwrócić w odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Matter.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.