Method: matters.create

Tworzy sprawę o danej nazwie i opisie. Stan początkowy jest otwarty, a właścicielem jest osoba wywołująca metodę. Zwraca utworzoną sprawę w widoku domyślnym.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Matter.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Matter.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.