Method: matters.close

Zamyka określoną sprawę. Zwraca sprawę w zaktualizowanym stanie.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:close

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na żądanie NearMatterRequest.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "matter": {
    object (Matter)
  }
}
Pola
matter

object (Matter)

Zaktualizowana sprawa ze stanem ZAMKNIĘTE.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.