Method: matters.addPermissions

Dodaje konto jako współpracownika ds. sprawy.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:addPermissions

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "matterPermission": {
    object (MatterPermission)
  },
  "sendEmails": boolean,
  "ccMe": boolean
}
Pola
matterPermission

object (MatterPermission)

Konto i jego rola do dodania.

sendEmails

boolean

Aby wysłać e-maila z powiadomieniem na dodane konto, ustaw wartość true (prawda). Aby nie wysyłać e-maili z powiadomieniami, ustaw wartość false.

ccMe

boolean

Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy parametr sendEmails ma wartość true. Aby umieścić e-maila w polu „DW” osoby wysyłającej prośbę, ustaw wartość true (prawda). Aby nie wysyłać prośby o dodanie jako DW, ustaw wartość false (fałsz).

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu MatterPermission.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.