Method: matters.holds.update

Aktualizuje zakres (jednostki organizacyjne lub konta) i parametry zapytania blokady. Nie można dodawać kont do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostek organizacyjnych do blokady obejmującej poszczególne konta. Jeśli spróbujesz to zrobić, nieobsługiwane wartości zostaną zignorowane.

Żądanie HTTP

PUT https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

holdId

string

Identyfikator blokady.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Hold.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Hold.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.