Method: matters.holds.removeHeldAccounts

Powoduje usunięcie z blokady określonych kont. Zwraca listę stanów w tej samej kolejności co żądanie.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}:removeHeldAccounts

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

holdId

string

Identyfikator blokady.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "accountIds": [
  string
 ]
}
Pola
accountIds[]

string

Identyfikatory kont, które chcesz zdjąć z blokady.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź dotycząca zbiorczego usunięcia blokad kont.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "statuses": [
  {
   object (Status)
  }
 ]
}
Pola
statuses[]

object (Status)

Lista stanów usuniętych kont. Wyniki mają taką samą kolejność jak żądanie.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.