Method: matters.holds.get

Pobiera określoną blokadę.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

holdId

string

Identyfikator blokady.

Parametry zapytania

Parametry
view

enum (HoldView)

Ilość szczegółów zwracanych w przypadku blokady.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Hold.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.