Method: matters.holds.delete

Powoduje usunięcie określonej blokady i zwolnienie objętych nią kont lub jednostki organizacyjnej. Jeśli dane nie są zachowane przez inną blokadę lub regułę przechowywania, mogą zostać trwale usunięte.

Żądanie HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

holdId

string

Identyfikator blokady.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.