Method: matters.exports.list

Wyświetla szczegółowe informacje na temat eksportów w określonej sprawie.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Liczba eksportów zwracanych w odpowiedzi.

pageToken

string

Token podziału na strony zwrócony w odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Dane wyeksportowane do sprawy.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "exports": [
  {
   object (Export)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
exports[]

object (Export)

Lista eksportów.

nextPageToken

string

Token strony, aby pobrać następną stronę wyników na liście.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.