Method: matters.exports.delete

Usuwa eksport.

Żądanie HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports/{exportId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

exportId

string

Identyfikator eksportu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.