Method: matters.exports.create

Tworzy eksport.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Export.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Export.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.