เอกสารอ้างอิง API ของแท็ก Google

API ของแท็ก Google (gtag.js) ประกอบด้วยฟังก์ชันเดียว (gtag()) ซึ่งมีไวยากรณ์ต่อไปนี้

gtag(<command>, <command parameters>);
 • <command> คือคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้
 • <command parameters> คือพารามิเตอร์ที่คุณส่งไปยัง gtag() พารามิเตอร์คำสั่งจะแตกต่างกันไปตามคำสั่ง ดูการอ้างอิงคำสั่งด้านล่าง

คุณเรียกใช้คำสั่ง gtag() ได้ทุกที่ในหน้าเว็บตราบใดที่คำสั่งปรากฏใต้ข้อมูลโค้ดแท็ก Google หากต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มข้อมูลโค้ดลงในหน้าเว็บ โปรดดูคู่มือการติดตั้ง

ขอบเขตพารามิเตอร์

คุณสามารถกำหนดขอบเขตของพารามิเตอร์ของแต่ละเหตุการณ์ เหตุการณ์ทั้งหมดที่ส่งไปยัง <TARGET_ID> ที่เฉพาะเจาะจง หรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นส่วนกลาง ซึ่งทำได้โดยใช้คำสั่ง event, config และ set

ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตหนึ่งจะไม่แก้ไขค่าที่กำหนดไว้สำหรับพารามิเตอร์เดียวกันในขอบเขตอื่น ในตัวอย่างด้านล่าง คำสั่ง config ไม่ได้แก้ไขค่าส่วนกลางสำหรับ campaign_id ซึ่งกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยคำสั่ง set หลังจากเรียกใช้ทั้ง 2 คำสั่ง ค่าส่วนกลางของ campaign_id จะยังคงเป็น '1234'

// Set global campaign ID
gtag('set', { 'campaign_id': '1234' });

// Set campaign ID for <TARGET_ID>
gtag('config','<TARGET_ID>', { 'campaign_id': 'ABCD' });

ลำดับความสำคัญของพารามิเตอร์

หากกำหนดค่าต่างกันให้กับพารามิเตอร์เดียวกันในขอบเขตที่แตกต่างกัน ระบบจะใช้เพียงค่าเดียวเมื่อประมวลผลเหตุการณ์ ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดขอบเขตอยู่ที่ event จะมีความสำคัญเหนือกว่าพารามิเตอร์ที่กำหนดขอบเขตอยู่ที่ config และพารามิเตอร์ config จะมีความสำคัญเหนือกว่าพารามิเตอร์ที่กำหนดขอบเขตทั้งหมดโดยใช้ set

// Set campaign information at the global scope
gtag('set', { 'campaign_name': 'Black Friday Sale' });

// Set currency for <TARGET_ID1> to 'USD'
gtag('config','<TARGET_ID1>', { 'currency': 'USD' });

// Process a conversion event with currency: 'GBP'
gtag('event','conversion', { 'currency': 'GBP', 'send_to': '<TARGET_ID1>' });

// Process a conversion event with currency: 'EUR'
gtag('event','conversion');

// Process a conversion event with currency: 'USD'
gtag('event','conversion', { 'send_to': '<TARGET_ID1>' });

config

ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลการกําหนดค่าเพิ่มเติมไปยังเป้าหมายได้ ซึ่งโดยปกติจะเป็นการกำหนดค่าเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ แต่คุณต้องกำหนดค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากใช้ทั้ง Google Ads และ Google Analytics

gtag('config', '<TARGET_ID>', {<additional_config_info>});

<TARGET_ID> คือตัวระบุที่ระบุเป้าหมายสำหรับ Hit โดยไม่ซ้ำกัน เช่น พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics หรือบัญชี Google Ads <additional_config_info> คือคู่พารามิเตอร์-ค่าอย่างน้อย 1 คู่

ตัวอย่างนี้กำหนดค่าแท็กให้ส่งข้อมูลไปยังบัญชี Google Ads

gtag('config', 'TAG_ID');

โดยที่ "TAG_ID" คือรหัสแท็กของแท็ก Google

การสาธิตวิธีส่งข้อมูลการกำหนดค่าเพิ่มเติม โปรดดูตัวอย่างที่กําหนดค่าแท็กให้ส่งข้อมูลไปยังบัญชี Analytics ด้วยพารามิเตอร์ send_page_view ที่ส่งค่า false และพารามิเตอร์ groups ที่ส่งค่า 'agency'

gtag('config', 'TAG_ID', {
 'send_page_view': false,
 'groups': 'agency'
});

get

ช่วยให้คุณได้รับค่าต่างๆ จาก gtag.js รวมถึงค่าที่ตั้งไว้ด้วยคําสั่ง set

gtag('get', '<target>', '<field_name>', callback)
อาร์กิวเมนต์ Type ตัวอย่าง คำอธิบาย
<target> string G-XXXXXXXXXX

เป้าหมายที่จะดึงข้อมูลค่า

<ชื่อช่อง> FieldName client_id ชื่อช่องที่จะรับ
โค้ดเรียกกลับ Function (field) => console.log(field)

ฟังก์ชันที่จะเรียกกับช่องที่ขอ หรือ undefined หากไม่ได้ตั้งค่า

FieldName

ชื่อช่องอาจเป็นชื่อของช่องที่กำหนดเองซึ่งคุณกำหนดด้วยคำสั่ง gtag('set') หรือค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

ชื่อช่อง เป้าหมายที่รองรับ
client_id
 • Google Analytics 4
 • Universal Analytics ของ Google Analytics
session_id
 • Google Analytics 4
gclid
 • Google Ads
 • Floodlight

ตัวอย่าง

สร้างมูลค่าเป็นคำสัญญา

const gclidPromise = new Promise(resolve => {
 gtag('get', 'DC-XXXXXXXX', 'gclid', resolve)
});

gclidPromise.then((gclid) => {
 // Do something with gclid...
})

ส่งเหตุการณ์ไปยัง Measurement Protocol

gtag('get', 'G-XXXXXXXXXX', 'client_id', (clientID) => {
 sendOfflineEvent(clientID, "tutorial_begin")
});

function sendOfflineEvent(clientID, eventName, eventData) {
 // Send necessary data to your server...
}

รับค่าที่คุณกำหนด

gtag('set', {campaign_name: 'Spring_Sale'});

gtag('get', 'G-XXXXXXXXXX', 'campaign_name', (campaign_name) => {
 // Do something with currency value you set earlier.
})

set

คำสั่ง set จะช่วยให้คุณกำหนดพารามิเตอร์ที่จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในหน้าเว็บ

gtag('set', {<parameter-value-pair>, <parameter-value-pair>});

เช่น คุณแชร์พารามิเตอร์ campaign เพื่อให้แท็กหลายแท็กในหน้าเดียวกันเข้าถึงได้

ตัวอย่างด้านล่างแสดงการตั้งค่าชื่อและรหัสแคมเปญสำหรับกิจกรรมช็อปปิ้งแบล็คฟรายเดย์ เนื่องจากคุณใช้ set แท็กอื่นๆ ทั้งหมด เช่น แท็กเหตุการณ์ GA4 หรือแท็กรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

gtag('set', 'campaign', {
 'id': 'abc',
 'source': 'google',
 'name': 'black_friday_promotion',
 'term': 'running+shoes',
});

event

ใช้คำสั่ง event เพื่อส่งข้อมูลเหตุการณ์

gtag('event', '<event_name>', {<event_params>});

<event_name> เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

<event_params> คือคู่พารามิเตอร์-ค่าอย่างน้อย 1 คู่ แต่ละคู่จะแยกกันด้วย คอมมา

คำสั่ง event ต่อไปนี้ทำให้เหตุการณ์ screen_view ที่แนะนำเริ่มทำงานด้วยพารามิเตอร์ 2 รายการ ได้แก่ app_name และ screen_name

gtag('event', 'screen_view', {
 'app_name': 'myAppName',
 'screen_name': 'Home'
});

ใช้คำสั่ง consent เพื่อกำหนดค่าความยินยอม

gtag('consent', {<consent_arg>}, {<consent_params>});

โปรดดูความยินยอมในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่พารามิเตอร์เหล่านี้กำหนดค่า

<consent_arg> เป็นหนึ่งใน 'default' หรือ 'update' ระบบใช้ 'default' เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ความยินยอมเริ่มต้นที่ควรใช้ และใช้ 'update' เพื่ออัปเดตพารามิเตอร์เหล่านี้เมื่อผู้ใช้ระบุความยินยอม

ระบบรองรับ <consent_params> ต่อไปนี้

ชื่อช่อง ค่าที่อนุญาต คำอธิบาย
ad_storage 'granted' | 'denied' เปิดใช้พื้นที่เก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ (เว็บ) หรือตัวระบุอุปกรณ์ (แอป) ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
ad_user_data 'granted' | 'denied' ตั้งค่าความยินยอมสำหรับการส่งข้อมูลผู้ใช้ไปยัง Google เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา
ad_personalization 'granted' | 'denied' ตั้งค่าความยินยอมสำหรับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
analytics_storage 'granted' | 'denied' เปิดใช้พื้นที่เก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ (เว็บ) หรือตัวระบุแอป (แอป) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลวิเคราะห์ เช่น ระยะเวลาการเข้าชม
wait_for_update จำนวนเต็มบวกใดก็ได้ ตั้งเวลาเป็นมิลลิวินาทีเพื่อรอการโทรอัปเดตความยินยอม