เริ่มต้นใช้งาน

กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเพื่อใช้ Google Public DNS

เมื่อคุณใช้ Google Public DNS คุณกำลังจะเปลี่ยนโอเปอเรเตอร์ "Switchboard" ของ DNS จาก ISP ไปเป็น DNS สาธารณะของ Google

ในกรณีส่วนใหญ่ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) จะกำหนดค่าระบบของคุณโดยอัตโนมัติให้ใช้ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน ISP ของคุณ หากต้องการใช้ DNS สาธารณะของ Google คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ในระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์อย่างชัดแจ้งเพื่อใช้ที่อยู่ IP ของ DNS สาธารณะของ Google ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่า DNS จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน (Windows, Mac, Linux หรือ ChromeOS) หรืออุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเราเตอร์) เรามีขั้นตอนทั่วไปที่คุณอาจไม่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ของคุณ โปรดดูข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเอกสารของผู้ให้บริการ

คุณอาจมีตัวเลือกในการเปิดใช้ฟีเจอร์ที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวใหม่ที่เรียกว่า DNS-over-TLS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของคุณ ฟีเจอร์นี้ให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสำหรับข้อความ DNS ที่ส่งระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Google รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าฟีเจอร์เสริมนี้อยู่ในหัวข้อเฉพาะของแต่ละระบบ

สำคัญ: ก่อนเริ่มใช้งาน

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า DNS เพื่อใช้ DNS สาธารณะของ Google โปรดจดที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันหรือการตั้งค่าลงในกระดาษ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเก็บหมายเลขเหล่านี้ไว้เพื่อการสำรองข้อมูล เผื่อในกรณีที่ต้องเปลี่ยนกลับมาใช้ได้ทุกเมื่อ

เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์หน้านี้ ในกรณีที่พบปัญหาและจำเป็นต้องอ่านคำแนะนำเหล่านี้

ที่อยู่ IP ของ DNS สาธารณะของ Google

ที่อยู่ IP ของ DNS สาธารณะของ Google (IPv4) มีดังนี้

8.8.8.8
8.8.4.4

ที่อยู่ IPv6 DNS สาธารณะของ Google มีดังนี้

2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

อุปกรณ์บางอย่างต้องการค่าที่ชัดเจนสำหรับที่อยู่ IPv6 ทั้ง 8 ช่อง และไม่ยอมรับไวยากรณ์ที่อยู่ IPv6 ที่เป็น :: แบบย่อ สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ป้อน

2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
2001:4860:4860:0:0:0:0:8844

ขยายรายการ 0 เป็น 0000 หากต้องใช้เลขฐานสิบหก 4 หลัก

คุณจะใช้ที่อยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักหรือรองก็ได้

คุณจะกำหนดค่าที่อยู่ DNS สาธารณะของ Google สำหรับการเชื่อมต่อ IPv4 หรือ IPv6 หรือทั้ง 2 แบบก็ได้ สำหรับเครือข่าย IPv6 เท่านั้นที่มีเกตเวย์ NAT64 ที่ใช้คำนำหน้า 64:ff9b::/96 คุณสามารถใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 สำหรับ DNS สาธารณะของ Google เพื่อให้เชื่อมต่อกับบริการ IPv4 เท่านั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าอื่นๆ

เปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS

เนื่องจากวิธีการของแต่ละเวอร์ชัน/รุ่นต่างๆ ของระบบปฏิบัติการแต่ละรุ่นแตกต่างกัน เราจึงแสดงตัวอย่างเพียงเวอร์ชันเดียว หากคุณต้องการคำแนะนำเฉพาะสำหรับระบบปฏิบัติการ/เวอร์ชันที่คุณใช้ โปรดอ่านเอกสารของผู้ให้บริการ คุณอาจพบคำตอบในหน้ากลุ่มผู้ใช้ด้วย

ระบบจำนวนมากอนุญาตให้คุณระบุเซิร์ฟเวอร์ DNS หลายรายการเพื่อรับการติดต่อตามลำดับความสำคัญ ในวิธีการต่อไปนี้ เรามีขั้นตอนในการระบุเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ DNS สาธารณะของ Google เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักและรอง เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณใช้ DNS สาธารณะของ Google อย่างถูกต้องในทุกกรณี

Windows

การตั้งค่า DNS ระบุไว้ในหน้าต่างคุณสมบัติ TCP/IP สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือก

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Windows 10

 1. ไปที่แผงควบคุม
 2. คลิกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายและศูนย์การแชร์ > เปลี่ยนการตั้งค่าอะแดปเตอร์
 3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการกำหนดค่า DNS สาธารณะของ Google ตัวอย่างเช่น

  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ให้คลิกขวาที่อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตแล้วเลือกคุณสมบัติ
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้คลิกขวาที่อินเทอร์เฟซ Wi-Fi แล้วเลือกคุณสมบัติ

  หากระบบขอรหัสผ่านหรือคำยืนยันจากผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือแสดงการยืนยัน

 4. เลือกแท็บเครือข่าย ในส่วนการเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ ให้เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) หรือ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) แล้วคลิก Properties

 5. คลิก Advanced แล้วเลือกแท็บ DNS หากมีที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS อยู่ในรายการนั้น ให้จดไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคตและนำออกจากหน้าต่างนี้

 6. คลิกตกลง

 7. เลือกใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ หากมีที่อยู่ IP ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการหรือเซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง ให้จดไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

 8. แทนที่ที่อยู่เหล่านั้นด้วยที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Google:

  • สำหรับ IPv4: 8.8.8.8 และ/หรือ 8.8.4.4
  • สำหรับ IPv6: 2001:4860:4860::8888 และ/หรือ 2001:4860:4860::8844
  • สำหรับ IPv6 เท่านั้น: คุณใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ในจุดก่อนหน้าได้
 9. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ

 10. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

macOS

การตั้งค่า DNS จะอยู่ในหน้าต่างเครือข่าย

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน macOS 10.15

 1. คลิกเมนู Apple > ค่ากำหนดของระบบ > เครือข่าย
 2. ถ้าไอคอนแม่กุญแจที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างถูกล็อก ให้คลิกไอคอนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ตรวจสอบสิทธิ์ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการกำหนดค่า DNS สาธารณะของ Google ตัวอย่างเช่น
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เลือก Wi-Fi และคลิกขั้นสูง
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ให้เลือกอีเทอร์เน็ตในตัว แล้วคลิกขั้นสูง
 4. เลือกแท็บ DNS
 5. คลิก + เพื่อแทนที่ที่อยู่ที่แสดงอยู่หรือเพิ่มที่อยู่ IP ของ Google ที่ด้านบนของรายการดังต่อไปนี้
  • สำหรับ IPv4: 8.8.8.8 และ/หรือ 8.8.4.4
  • สำหรับ IPv6: 2001:4860:4860::8888 และ/หรือ 2001:4860:4860::8844
  • สำหรับ IPv6 เท่านั้น: คุณใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ในจุดก่อนหน้าได้
 6. คลิกตกลง > ใช้
 7. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ
 8. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

Linux

ใน Linux ดิสทริบิวชันใหม่ๆ ส่วนใหญ่ การตั้งค่า DNS จะได้รับการกำหนดค่าผ่าน Network Manager

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Ubuntu

 1. คลิกระบบ > ค่ากำหนด > การเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการกำหนดค่า DNS สาธารณะของ Google ตัวอย่างเช่น
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ให้เลือกแท็บใช้สาย แล้วเลือกอินเทอร์เฟซเครือข่ายในรายการ และมักจะเรียกว่า eth0
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้เลือกแท็บไร้สาย แล้วเลือกเครือข่ายไร้สายที่เหมาะสม
 3. คลิกแก้ไข แล้วเลือกแท็บการตั้งค่า IPv4 หรือการตั้งค่า IPv6 ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. หากวิธีการที่เลือกคืออัตโนมัติ (DHCP) ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกที่อยู่อัตโนมัติ (DHCP) เท่านั้นแทน หากตั้งค่าเป็นอย่างอื่น ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่า
 5. ในช่องเซิร์ฟเวอร์ DNS ให้ป้อนที่อยู่ IP ของ DNS สาธารณะของ Google โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  • สำหรับ IPv4: 8.8.8.8 และ/หรือ 8.8.4.4
  • สำหรับ IPv6: 2001:4860:4860::8888 และ/หรือ 2001:4860:4860::8844
  • สำหรับ IPv6 เท่านั้น: คุณใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ในจุดก่อนหน้าได้
 6. คลิกใช้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับรหัสผ่านหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือให้การยืนยัน
 7. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ
 8. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

หากการกระจายของคุณไม่ได้ใช้ Network Manager ระบบจะระบุการตั้งค่า DNS ของคุณใน /etc/resolv.conf

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ในเซิร์ฟเวอร์ Debian

 1. แก้ไข /etc/resolv.conf:

  sudo vi /etc/resolv.conf
  
 2. หากมีบรรทัด nameserver ปรากฏขึ้น ให้จดที่อยู่ IP ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

 3. แทนที่บรรทัด nameserver ด้วยบรรทัดต่อไปนี้หรือเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้

  สำหรับ IPv4:

  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 8.8.4.4
  

  สำหรับ IPv6:

  nameserver 2001:4860:4860::8888
  nameserver 2001:4860:4860::8844
  

  สำหรับ IPv6 เท่านั้น คุณจะใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ข้างต้นได้

 4. บันทึกและออก

 5. รีสตาร์ทไคลเอ็นต์อินเทอร์เน็ตที่คุณใช้งานอยู่

 6. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ

นอกจากนี้ หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ DHCP ที่เขียนทับการตั้งค่าใน /etc/resolv.conf คุณต้องกำหนดค่าไคลเอ็นต์ DHCP โดยแก้ไขไฟล์การกำหนดค่าของไคลเอ็นต์

ตัวอย่าง: การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ DHCP ในเซิร์ฟเวอร์ Debian

 1. สำรองข้อมูล /etc/resolv.conf:

  sudo cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.auto
  
 2. แก้ไข /etc/dhcp/dhclient.conf (หรือ /etc/dhcp3/dhclient.conf):

  sudo vi /etc/dhcp*/dhclient.conf
  
 3. หากมีบรรทัดที่อยู่หลัง request ที่มีเพียง domain-name-servers, ให้นำบรรทัดนั้นออก

 4. หากมีบรรทัด domain-name-servers ซึ่งมีที่อยู่ IP ให้จดที่อยู่ IP ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

 5. แทนที่บรรทัดดังกล่าวด้วยบรรทัดต่อไปนี้ หรือเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้

  สำหรับ IPv4:

  prepend domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  

  สำหรับ IPv6:

  prepend domain-name-servers 2001:4860:4860::8888, 2001:4860:4860::8844;
  

  สำหรับ IPv6 เท่านั้น คุณจะใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ข้างต้นได้

 6. บันทึกและออก

 7. รีสตาร์ทไคลเอ็นต์อินเทอร์เน็ตที่คุณใช้งานอยู่

 8. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ

ChromeOS

การตั้งค่า DNS จะระบุไว้ในส่วนเครือข่ายของเมนูการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือกไว้

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน ChromeOS 71

 1. เปิดเมนูการตั้งค่า
 2. ในส่วนเครือข่าย ให้เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการกำหนดค่า DNS สาธารณะของ Google เช่น
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ให้คลิกที่ส่วนอีเทอร์เน็ต
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้คลิกส่วน Wi-Fi แล้วเลือกชื่อเครือข่ายที่เหมาะสม
  • เปลี่ยนการตั้งค่า DNS สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือที่ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ฮอตสปอตจากมือถือโดยอัตโนมัติไม่ได้ แต่สำหรับฮอตสปอต Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการตั้งค่าด้วยตนเอง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ได้โดยทำตามวิธีการสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 3. ขยายส่วนเครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อที่เลือก
 4. ในส่วนเนมเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำดังนี้
  • สำหรับ IPv4: ให้เลือกปุ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google (หรือเลือกปุ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง แล้วป้อน 8.8.8.8 และ 8.8.4.4)
  • สำหรับ IPv6: ให้เลือกปุ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง แล้วป้อน 2001:4860:4860::8888 และ/หรือ 2001:4860:4860::8844
  • สำหรับ IPv6 เท่านั้น: คุณใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ในจุดก่อนหน้าได้
 5. คลิกนอกส่วนเครือข่ายเพื่อใช้การตั้งค่า
 6. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ
 7. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เราเตอร์

เราเตอร์ทุกตัวใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่แตกต่างกันในการกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยเรามีเพียงขั้นตอนทั่วไปเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของเราเตอร์

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าบนเราเตอร์

 1. ป้อนที่อยู่ IP ของเราเตอร์ในเบราว์เซอร์เพื่อดูคอนโซลผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ เราเตอร์ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ที่อยู่เริ่มต้น เช่น 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.1 หรือ 192.168.1.100 หากวิธีเหล่านี้ไม่ได้ผล ให้ลองค้นหาที่อยู่เกตเวย์เริ่มต้นในแผงการตั้งค่าเครือข่ายของระบบ
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อแก้ไขการตั้งค่าเครือข่าย
 3. ค้นหาหน้าจอที่ระบุการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS
 4. หากมีที่อยู่ IP ที่ระบุในช่องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรอง ให้จดไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
 5. แทนที่ที่อยู่เหล่านั้นด้วยที่อยู่ IP ของ Google ดังนี้
  • สำหรับ IPv4: 8.8.8.8 และ/หรือ 8.8.4.4
  • สำหรับ IPv6: 2001:4860:4860::8888 และ/หรือ 2001:4860:4860::8844
  • สำหรับ IPv6 เท่านั้น: คุณใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ในจุดก่อนหน้าได้
 6. บันทึกและออก
 7. รีสตาร์ทเบราว์เซอร์
 8. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ

เราเตอร์บางตัวต้องใช้ค่าที่ชัดเจนสำหรับที่อยู่ IPv6 ทั้ง 8 ช่อง และไม่ยอมรับไวยากรณ์ที่อยู่ IPv6 ที่เป็น :: แบบย่อ สำหรับเราเตอร์ดังกล่าว ให้ป้อน:

2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
2001:4860:4860:0:0:0:0:8844

ขยายรายการ 0 เป็น 0000 หากต้องใช้เลขฐานสิบหก 4 หลัก

iOS

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DNS บน iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi
 2. แตะไอคอน i ถัดจากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ DNS เลื่อนลงเพื่อค้นหาส่วน DNS แล้วแตะกำหนดค่า DNS
 3. แตะกำหนดเอง แล้วเพิ่มที่อยู่ IP ของ Google หรือจะนำเซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มต้นทั้งหมดในรายการออกก็ได้
  • สำหรับ IPv4: 8.8.8.8 และ/หรือ 8.8.4.4
  • สำหรับ IPv6: 2001:4860:4860::8888 และ/หรือ 2001:4860:4860::8844

การเปลี่ยนกลับไปใช้ "อัตโนมัติ" จะกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ระบุโดยเครือข่าย Wi-Fi

Android

Android 9 (Pie) ขึ้นไป

Android 9 รองรับ "DNS ส่วนตัว" ซึ่งใช้ DNS-over-TLS เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสำหรับการค้นหา DNS ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ Settings > Network & Internet > Advanced > Private DNS
 2. เลือกชื่อโฮสต์ของผู้ให้บริการ DNS ส่วนตัว
 3. ป้อน dns.google เป็นชื่อโฮสต์ของผู้ให้บริการ DNS
 4. คลิก "บันทึก"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บล็อกโพสต์ของ Android ที่ประกาศฟีเจอร์นี้ โปรดทราบว่าใน Android P โหมดเริ่มต้นสำหรับ DNS ส่วนตัวจะเป็น "อัตโนมัติ" ซึ่งหมายความว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ระบุของเครือข่ายและพยายามเชื่อมต่อ TLS กับพอร์ต 853 ก่อนที่จะกลับไปใช้ UDP ในพอร์ต 53

Android เวอร์ชันเก่า

อุปกรณ์ที่ใช้เวอร์ชันเก่ากว่า Android 9 ไม่รองรับ DNS-over-TLS และไม่สามารถกำหนดค่า DNS ส่วนตัวสำหรับทุกเครือข่ายได้ คุณสามารถกำหนดค่า DNS สำหรับแต่ละเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณใช้ การดำเนินการนี้ต้องมีการกำหนดค่าข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดด้วยตนเอง และแนะนำสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น

มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ

โดยทั่วไปเซิร์ฟเวอร์ DNS จะระบุไว้ในการตั้งค่า Wi-Fi ขั้นสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกเครื่องใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่แตกต่างกันในการกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS เราจะแสดงเฉพาะขั้นตอนทั่วไปเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. ไปที่หน้าจอที่ระบุการตั้งค่า Wi-Fi
 2. ค้นหาหน้าจอที่ระบุการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS
 3. หากมีที่อยู่ IP ที่ระบุในช่องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรอง ให้จดไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 4. แทนที่ที่อยู่เหล่านั้นด้วยที่อยู่ IP ของ Google ดังนี้
  • สำหรับ IPv4: 8.8.8.8 และ/หรือ 8.8.4.4
  • สำหรับ IPv6: 2001:4860:4860::8888 และ/หรือ 2001:4860:4860::8844
  • สำหรับ IPv6 เท่านั้น: คุณใช้ Google Public DNS64 แทนที่อยู่ IPv6 ในจุดก่อนหน้าได้
 5. บันทึกและออก
 6. ทดสอบว่าการตั้งค่าทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดดูทดสอบการตั้งค่าใหม่ของคุณ

ทดสอบการตั้งค่าใหม่

หากต้องการทดสอบว่ารีโซลเวอร์ DNS ของ Google ใช้งานได้ ให้ทำดังนี้

 1. ป้อน URL ชื่อโฮสต์ (เช่น http://www.google.com/) จากเบราว์เซอร์ของคุณ หากแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ให้ออกจากเบราว์เซอร์ โหลดหน้าเว็บอีกครั้ง และรีเฟรชหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ไม่ได้มาจากหน้าเว็บที่แคชไว้

  • หากคุณใช้ Google Public DNS64 ในระบบที่ใช้ IPv6 เท่านั้น ให้ทำการทดสอบด้านบนซ้ำโดยใช้ URL ชื่อโฮสต์แบบ IPv4 เท่านั้น (เช่น http://ipv4.google.com/)

  หากการทดสอบเหล่านี้ได้ผล แสดงว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 2. พิมพ์ที่อยู่ IP แบบคงที่จากเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้ http://216.218.228.119/ (ซึ่งชี้ไปยังเว็บไซต์ test-ipv6.com) เป็น URL1

  • หากคุณใช้ Google Public DNS64 ในระบบ IPv6 เท่านั้น ให้ใช้ http://[64:ff9b::d8da:e477]/ เป็น URL แทน หากการทดสอบนี้ไม่ได้ผล คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเกตเวย์ NAT64 ที่คำนำหน้าที่สงวนไว้ 64:ff9b::/96 และจะใช้ Google Public DNS64 ไม่ได้

  • หากคุณใช้ระบบ IPv6 เท่านั้นโดยไม่มี Google Public DNS64 ให้ใช้ http://[2001:470:1:18::119]/ เป็น URL แทน

  หากวิธีนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้โหลดหน้าเว็บอีกครั้งด้วยเบราว์เซอร์ใหม่ที่เปิดอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าหน้าเว็บโหลดตั้งแต่ต้น หากการทดสอบเหล่านี้ได้ผล (แต่ขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ) แสดงว่าเกิดปัญหากับการกำหนดค่า DNS โปรดดูขั้นตอนข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าทุกอย่างถูกต้อง ถ้าการทดสอบเหล่านี้ไม่ได้ผล ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

 3. ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง DNS ที่คุณทำไว้และเรียกใช้การทดสอบอีกครั้ง หากการทดสอบไม่ได้ผล แสดงว่าการตั้งค่าเครือข่ายมีปัญหา โปรดติดต่อ ISP หรือผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากพบปัญหาหลังจากตั้งค่า Google Public DNS เป็นรีโซลเวอร์ โปรดเรียกใช้ขั้นตอนการวินิจฉัย

1 Google ขอขอบคุณ Jason Fesler ที่ให้สิทธิ์ใช้ URL test-ipv6.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ DNS ของเบราว์เซอร์

เปลี่ยนกลับไปใช้การตั้งค่า DNS เดิม

หากคุณไม่เคยกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำหนดเองมาก่อน หากต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้การตั้งค่าเดิม ในหน้าต่างที่คุณระบุที่อยู่ IP ของ Google ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้การรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติ และ/หรือลบที่อยู่ IP ของ Google ซึ่งจะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณไปใช้ เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นของ ISP

หากจำเป็นต้องระบุที่อยู่ด้วยตนเอง ให้ใช้ขั้นตอนข้างต้นเพื่อระบุที่อยู่ IP เก่า

รีสตาร์ทระบบหากจำเป็น