Method: spreadsheets.create

Tworzy arkusz kalkulacyjny i zwraca nowo utworzony arkusz kalkulacyjny.

Żądanie HTTP

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Spreadsheet.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Spreadsheet.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.