Method: spreadsheets.developerMetadata.get

Zwraca metadane dewelopera o określonym identyfikatorze. Element wywołujący musi określać identyfikator arkusza kalkulacyjnego i unikalną wartość metadataId metadanych dewelopera.

Żądanie HTTP

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/developerMetadata/{metadataId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
spreadsheetId

string

Identyfikator arkusza kalkulacyjnego, z którego mają zostać pobrane metadane.

metadataId

integer

Identyfikator metadanych dewelopera do pobrania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu DeveloperMetadata.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.