UpdateValuesResponse

Odpowiedź podczas aktualizowania zakresu wartości w arkuszu kalkulacyjnym.

Zapis JSON
{
  "spreadsheetId": string,
  "updatedRange": string,
  "updatedRows": integer,
  "updatedColumns": integer,
  "updatedCells": integer,
  "updatedData": {
    object (ValueRange)
  }
}
Pola
spreadsheetId

string

Arkusz kalkulacyjny, do którego zastosowano aktualizacje.

updatedRange

string

Zakres (w notacji A1), do którego zastosowano aktualizacje.

updatedRows

integer

Liczba wierszy, w których zaktualizowano co najmniej 1 komórkę.

updatedColumns

integer

Liczba kolumn, w których zaktualizowano co najmniej 1 komórkę.

updatedCells

integer

Liczba zaktualizowanych komórek.

updatedData

object (ValueRange)

Wartości w komórkach po zastosowaniu aktualizacji. Uwzględniono to pole tylko wtedy, gdy pole includeValuesInResponse żądania miało wartość true.