Method: people.deleteContact

Bir kişiyi silin. Kişiyle ilgili olmayan veriler silinmeyecek.

Artan gecikme ve hatalardan kaçınmak için aynı kullanıcıya ait istek istekleri sırayla gönderilmelidir.

HTTP isteği

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceName

string

Zorunlu. Silinecek kişinin kaynak adı.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

İstek başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme Kılavuzu'na bakın.