ReadSourceType

Typ źródła danych, który jest zwracany w odpowiedzi.

Wartości w polu enum
READ_SOURCE_TYPE_UNSPECIFIED Nie określono.
READ_SOURCE_TYPE_PROFILE Zwraca wartości SourceType.ACCOUNT, SourceType.DOMAIN_PROFILE i SourceType.PROFILE.
READ_SOURCE_TYPE_CONTACT Zwraca wartość SourceType.CONTACT.
READ_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT Zwraca wartość SourceType.DOMAIN_CONTACT.