W skrócie

Interfejs Google Pay API umożliwia szybkie i łatwe dokonywanie płatności w aplikacjach. Dzięki niemu bez wysiłku dotrzesz do setek milionów użytkowników kart zapisanych na kontach Google na całym świecie.

Jak to działa

Rysunek 1. Proces płatności w Androidzie

Gdy użytkownik wybierze przycisk płatności Google Pay, zobaczy arkusz płatności, w którym wyświetlone zostaną formy płatności zapisane na jego koncie Google i opcjonalne pola, takie jak adres dostawy. Użytkownik może szybko wybrać formę płatności i dodać opcjonalny adres dostawy lub nowe informacje.

Proces płatności wygląda następująco:

  1. Gdy użytkownik wybiera przycisk płatności Google Pay, wyświetla się arkusz płatności z listą obsługiwanych form płatności.
  2. Użytkownik wybiera formę płatności, a Google Pay bezpiecznie zwraca token płatności dla danej formy w Twojej aplikacji.
  3. Aplikacja przesyła token płatności wraz ze szczegółami zakupu do swojego backendu.
  4. Aby zrealizować płatność, backend przetwarza zakup i wysyła token płatności do dostawcy usług płatniczych.

Jak zacząć korzystać

Wykonaj te czynności, aby zacząć korzystać z Google Pay API:

  1. Przejrzyj nasze Warunki korzystania z usługi i Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Pay API i przestrzegaj ich.
  2. Przejrzyj listę firm i bram obsługujących płatności, aby znaleźć dokumentację referencyjną firmy lub bramy obsługującej płatności.

  3. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi promowania marki Google Pay.
  4. Wykonaj czynności przedstawione w samouczku i na liście kontrolnej integracji.
  5. Poproś o dostęp produkcyjny do Google Pay API za pomocą Business Console.
  6. Upewnij się, że Twoje urządzenie z Androidem ma Usługi Google Play w wersji 18.0.0 lub nowszej.