Poproś o dostęp produkcyjny

Po spełnieniu warunków zakończenia każdego testu z listy kontrolnej integracji kliknij Zarządzanie integracjami w konsoli, aby rozpocząć proces uzyskiwania dostępu produkcyjnego.

Po rejestracji kliknij kartę Google Pay API w Google Pay Business Console, aby rozpocząć.